MAINOS

Tehokasta liikalämmön poistamista adiabaattisella jäähdytyksellä

MAINOS -

Adiabaattinen jäädytys tarkoittaa prosessia, jossa ilmaa jäähdytetään laajentamalla tai puristamalla ilman painetta. Sillä muutetaan ilmanpainetta ilman, että saadaan tai menetetään lämpöä. Tutustumme adiabaattiseen jäädytykseen tässä artikkelissa tarkemmin. Tämä artikkeli on sponsoroitu.   

Termodynamiikka on yksi fysiikan tieteenaloista, jossa tutkitaan tarkemmin sanottuna energian, lämmön, työn ja entropian fysiikkaa. Siihen kuuluu myös tapahtumien spontaanisuuden fysiikan tutkiminen ja sitä kutsutaan arkikielessä lämpöopiksi.    

Termodynamiikkaan liittyy tiettyjä pääsääntöjä, joista adiabaattinen prosessi noudattaa niistä ensimmäistä. Sääntö liittyy energian määrään suljetussa järjestelmässä, jossa se ei häviä. Sen sijaan energia siirtyy ainoastaan paikasta toiseen. Kun lämmön sisältämä energia pakotetaan leviämään adiabaattisen järjestelmän avulla, syntyy adiabaattista jäähdytysvaikutusta.  

Liikalämpöä teollisessa tuotannossa  

Teollisuuden laitoksissa on lukuisia menetelmiä, joista muodostuu ylimääräistä lämpöä. Ylimääräinen lämpö nostaa sisäilman lämpötilaa ja madaltaa suhteellisen ilmankosteuden tasoa. Tämä aiheuttaa lukuisia ongelmia. Haittavaikutukset liittyvät esimerkiksi staattisiin sähkövarauksiin ja tuotteiden kuivumiseen. Lisäksi työntekijöiden hyvinvointi voi kärsiä ja tuotantoprosessia on hankalampi hallita.   

Ilmaa voidaan kostuttaa kostutuslaitteiston avulla, millä voidaan puolestaan lievittää tai jopa poistaa liikalämmön aiheuttamia haittoja. Ilmaa voidaan viilentää energiatehokkaasti myös suihkuttamalla vesisumua lämpimään tilaan.  

Ilmankostuttimilla ratkaisu ongelmaan  

Markkinoilla tarjotaan ilmankostuttimia, jotka auttavat muun muassa liikalämmön muodostumiseen teollisessa tuotannossa. Jäähdytysvaikutus saadaan aikaiseksi ilmankostutuslaitteistoilla kahdella tavalla: joko höyryttämällä tai sekoittamalla vesihöyryä ilmavirtaan.    

Ilmankostutin asennetaan tyypillisesti ilmanvaihtokanavaan. Se voidaan myös asentaa huonetilaan, jolloin vesihöyryä annostellaan paikallisesti suuttimien tai sumuttimien avulla.    

Huonetilaan asennettava kostutuslaitteisto pystyy hyödyntämään adiabaattista vaikutusta paremmin ja poistamaan tuotantotiloista liikalämpöä. Tätä ratkaisua hyödynnetään usein elektroniikkatehtaissa, painotaloissa ja vastaavissa tuotantotiloissa, joissa paikallista lämpöä kehittyy runsaasti.    

Huoneeseen asennettavalla kostutuslaitteistolla on monia hyötyjä ja se voi edistää tuotantotilojen olosuhteita merkittävästi. Adiabaattinen jäähdytys poistaa liikalämpöä ja ilmankosteutta säätelemällä saadaan estettyä staattisten sähkövarausten muodostumista.   

Tuotteiden kuivumisen riski pienenee ja ilmassa leijuvia hiukkasia voidaan hallita paremmin. Ne voivat nimittäin vahingoittaa tuotantovälineitä, tuotteiden laatua tai työntekijöiden terveyttä.    

Kostutusta kanavakostutuksella  

Ilmankostutukseen löytyy ratkaisu myös kanavakostutukseen perustuvalla toiminnalla. Sen lyhenne on AHU, joka tulee englannin kielen sanoista air handling unit. Se on ilmankostutusratkaisu, joka on integroitu ilmanvaihtojärjestelmään. Ratkaisussa tuloilmavirtaukseen lisätään vesisumua.  

Tämänkaltaisten ilmankostutuslaitteistojen tyypillisiä käyttökohteita ovat isot rakennukset, esimerkiksi museot, toimistot, sairaalat ja teatterit. Niissä on tärkeää hallita ilmankosteutta riittävän hyvin, jotta niissä oleskelevien ihmisten hyvinvointi voidaan taata ja materiaalit sekä varusteet suojata.  

Ilmankostutuslaitteistojen olisi hyvä perustua vakiokomponentteihin ja pitkään kokemukseen, joka on peräisin usealta toimialalta ja käyttösovelluksesta. Hyvä järjestelmä muodostuu hyväksi havaituista komponenteista, vankasta asiantuntemuksesta. Ratkaisuissa tulisi ottaa huomioon tuotantotilan yksilölliset vaatimukset ja arvioida tilannetta perusteellisesti.   

Ilmankosteuden optimointiin kannattaa panostaa, koska se on hyvä investointi sujuvaan tuotantoon ja työntekijöiden hyvinvointiin. Nämä molemmat ovat kannattavan yrityksen kivijalat, joiden varassa yritys pysyy todennäköisemmin pystyssä vahvemmin.