MAINOS

Lainan lyhennystavat, marginaalit ja korot

MAINOS - LAINAT.FI -

Jokainen tietää, että lainamarkkinat ovat valtava bisnes ja tarjolla on lukematon määrä erilaisia lainoja ja lainantarjoajia. Toisinaan voi kuitenkin, ehkä juuri valtavasta vaihtoehtojen määrästä johtuen, olla vaikeaa tietää, mitä eroja eri lainoilla on.  Myös lainoihin liittyvät termit voivat olla epäselviä. Mitä tahansa lainaa hakiessa, on tärkeää ymmärtää edes hiukan lainaehtoihin liittyviä käsitteitä. Näin on helpompaa löytää itselleen sopivin lainavaihtoehto ja välttyä virheiltä, joita mahdollisesti katuu myöhemmin.

Millaisia eri korkovaihtoehtoja lainoilla on?

Lainan korot voivat olla joko kiinteitä tai viitekorosta riippuvaisia eli viitekorkoon sidottuja. Lainan koron ollessa kiinteä, se tarkoittaa, että korko on sama koko laina-ajan, tai muun ennalta sovitun ajan. Tässä lainatyypissä yleinen korkotason vaihtelu ei aiheuta muutoksia oman lainasi korkoon. Yleensä tämän tyyppisissä lainoissa on lähtökohtaisesti hiukan korkeampi korko kuin viitekorkoon sidotuissa lainoissa, mutta hyvänä puolena on, että tietää tarkalleen koron suuruuden ja välttyy yllätyksiltä.

Lainan ollessa sidottu viitekorkoon, se tarkoittaa, että korko vaihtelee tietyn ajan välein. Yleisin lainatyyppi näistä on Euribor 12 kk. Siinä oman lainasi korko muuttuu samassa suhteessa yleisen korkotason nousujen ja laskujen kanssa.  Euribor on siis koron nimi ja 12 kk tarkoittaa, että se tarkistetaan 12 kuukauden välein. Tämä voi toisista kuulostaa pelottavalta, mutta yleensä puhutaan melko pienistä määristä, minkä korko muuttuu kerralla. Toki jos lainasumma on todella suuri, on sillä myös suurempi vaikutus kokonaiskustannuksiin. 

Mitä tarkoittavat lainamarginaali ja todellinen vuosikorko?

Lainan korko ei ole sama asia kuin viitekorko, sillä kokonaiskorko koostuu etenkin pankkilainoissa viitekoron lisäksi myös marginaalista, joka on pankin oma korko. Kokonaiskorko on siis se prosenttimäärä, joka saadaan laskemalla yhteen viitekorko ja marginaali. Jos esimerkiksi viitekoron suuruus on 1,30 % ja marginaalin suuruus on 1,10 %, on kokonaiskorko näiden yhteissumma eli 2,40 %.

Lainan todellinen vuosikorko koostuu viitekorosta, marginaalista ja kaikista muista lainan kuluista, kuten toimitusmaksusta ja mahdollisesta tilinhoitopalkkiosta. Lainaa hakiessa kannattaakin aina kiinnittää huomiota todelliseen vuosikorkoon, sillä se kertoo kustannuksista paljon enemmän kuin pelkkä kokonaiskorko. 

Näiden lisäksi on olemassa vielä käsite efektiivinen korko

Lainan lyhennystavat

Lainoilla on erilaisia lyhennystapoja. Olet saattanut kuulla termejä kuten muuttuva annuiteetti ja tasaerä.

Mikäli lainasi lyhennystapa on muuttuva annuiteetti, on lainasi maksuerä samansuuruinen koron tarkistukseen asti. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 12 kuukauden Euribor viitekorossa lainan koron muutokset joko lisäävät tai vähentävät kuukausilyhennyksen summaa laina-ajan pysyessä muuttumattomana. Tässä lyhennystavassa myös lyhennysvapaat kuukaudet nostavat tulevaisuuden lainaerien summaa.

Tasaerälyhennys tarkoittaa, että maksuerät ovat aina yhtä suuria, mutta mikäli korot nousevat, laina-aikasi pidentyy.

Tasalyhennys on hiukan eri kuin tasaerälyhennys, sillä tässä lyhennystyypissä lainan määrä lyhenee samalla summalla joka kuukausi, mutta korkotason määrä vaikuttaa maksuerän todelliseen suuruuteen. Lainan lyhennyssumma koostuu aina siitä osuudesta, joka vähentää jäljellä olevan lainan määrää, sekä koron osuudesta.

Kertalyhenteisessä eli niin kutsutussa bullet lainassa maksetaan ensin ainoastaan korkoja, ja ennalta sovittuna ajankohtana koko lainasumma.