keskiviikko 7.12.2022 | 18:45
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Varhaiskasvatuksen ammattilaisista huutava pula – Uusi varhaiskasvatuslaki nostaa päiväkodeissa toimivien koulutustasoa

Martina Store
Pe 3.5.2019 klo 10:00 | päivitetty la 13:19

Varhaiskasvatus on maanlaajuisesti haasteiden edessä, sillä 1.9.2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki edellyttää, että kaikissa päivähoitoryhmissä on jatkossa kaksi korkeakoulututkinnon suorittanutta varhaiskasvatuksen ammattilaista.

Siirtymäaika on kymmenen vuotta, ja laki tulee voimaan vuonna 2030. OAJ:n 3. varapuheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa opettajien ammattijärjestön Pohjanmaan alueyhdistyksen 23.4. lähettämässä lehdistötiedotteessa, että kuntien tulisi varautua uuteen henkilöstörakenteeseen ajoissa, sillä yliopistollisen opettajankoulutuksen saaneista hakijoista on pulaa kautta maan.

– Se tuntuu erityisesti pääkaupunkiseudulla ja niissä maakuntakeskuksissa, joissa ei ole tarjolla alan yliopistokoulutusta, hän toteaa tiedotteessa.

Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksessa on herätty tilanteeseen jo pari vuotta sitten, mutta varhaiskasvatuksen kandidaattitutkinnon järjestämiseen ei vielä ole saatu rahoitusta.

Tällä hetkellä Kokkolassa avoimessa yliopistossa voi opiskella varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkintoon kuuluvat kasvatustieteen perusopinnot ja varhaiskasvatuksen aineopinnot sekä muita kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja.

Koulutuspäällikkö Sari Lehto kertoo, että kandidaatintutkinnosta voi siis opiskella avoimessa yliopistossa suuren osan jo etukäteen valmiiksi.

– Avoimessa yliopistossa opiskelun voi aloittaa milloin tahansa, esimerkiksi kasvatustieteen opintoihin voi ilmoittautua vaikka heti, ja opiskelu on mahdollista myös kesällä. Toiveena olisi saada kandiväylä auki mahdollisesti jo vuoden päästä syksyllä 2020, Lehto toteaa.

Lehto toteaa uhkakuvana olevan, että alueella ei ole tarpeeksi koulutettua työvoimaa, kun uusi laki astuu voimaan.

– Olisi hyvä, jos pystyisimme kouluttamaan osaajia paikallisesti, sillä usealla on työ ja perhe täällä, eikä heillä välttämättä ole mahdollisuutta opiskella toisella paikkakunnalla, hän toteaa.

– Uhkakuvana on sekin, että toiselle paikkakunnalle opiskelemaan lähtenyt ei enää palaakaan takaisin Kokkolaan, vaan jää työskentelemään toisaalle, hän jatkaa.

Yksi kandiväylää odottavista on pitkän uran lastenhoitoalalla tehnyt Paula Kola. Vuonna 1998 lähihoitajaksi valmistunut Kola on toiminut perhepäivähoitajana usean vuoden ajan ja on nyt neljän vuotta työskennellyt Isokylän esikoulussa tehden aika ajoin myös varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuuksia.

Nyt hän opiskelee avoimessa yliopistossa varhaiskasvatuksen aineopintoja, ja tavoitteena on jatkaa kandidaatiksi asti.

– Kauan on kandin väylää odotettu Kokkolaan. Uskon, että monelle olisi matalampi kynnys hakea, jos opiskelu olisi keskitetty tänne. Kyllähän se mietityttää, että miten riittää koulutettua työvoimaa tulevaisuudessa, kun nyt jo on kandeista huutava pula, Kola toteaa.

Kola kertoo uuden varhaiskasvatuslain motivoivan häntä opintojen loppuun saattamiseen. Toiveena siintää paikka varhaiskasvatuksen opettajana.

– Sijaisuuksien tekeminen on vahvistanut sitä, että tämä on sitä mitä osaan ja haluan tehdä. Pidän erityisesti varhaiskasvatuksen opettajan työn mukanaan tuomasta suunnittelusta ja siitä, että pääsen kokonaisvaltaisemmin pureutumaan perheiden asioihin, hän toteaa.

JUTTUA KORJATTU 4.5. klo 08:30:

Toisin kuin uutisessa aiemmin virheellisesti kerrottiin, uusi varhaiskasvatuslaki ei velvoita jatkossa kahta yliopiston käynyttä varhaiskasvatuksen opettajaa per päiväkotiryhmä, vaan vaatimus on yksi varhaiskasvatuksen sosionomi (AMK), yksi varhaiskasvatuksen opettaja (KK) sekä lastenhoitaja.

Päiväkodin henkilöstörakenne muuttuu vuodesta 2030 lähtien siis siten, että kahdella kolmasosalla päiväkodeissa työskentelevistä täytyy olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Lain tullessa voimaan opettajien, lastenhoitajien sekä johtajien kelpoisuudet nykyisiin tehtäviin säilyvät. Sama koskee henkilöitä, jotka lain voimaan tullessa opiskelevat tai on hyväksytty opiskelemaan alaa.

”Uhkakuvana on, että alueella ei ole tarpeeksi koulutettua työvoimaa, kun uusi laki astuu voimaan.

#