keskiviikko 25.11.2020 | 03:31
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Lausunto: Koivuhaan koulussa ei merkittäviä sisäilmaongelmia. Edessä parin kuukauden työt ja paluu väistötiloista omaan kouluun.

Outi Airola
Ke 18.11.2020 klo 11:30

Työterveyslaitoksen asiantuntijalausunto Koivuhaan koulun sisäilmasta on valmistunut. Sen mukaan Koivuhaan koulurakennuksessa ei ole raportin mukaan todettu sellaisia haitta- ja vaaratekijöitä, jotka aiheuttaisivat tilojen käyttäjille lisääntynyttä sairastumisen vaaraa tai muuta terveyshaittaa. Selvityksessä tosin suositellaan yksittäisiä toimenpiteitä, joilla sisäilman hyvää laatua voidaan ylläpitää ja edelleen parantaa.

Edes ilmanvaihdossa ei havaittu puutteita, jotka vaikuttaisivat sisäilman laatuun. Raportin mukaan myös tilat ja niiden pintamateriaalit ovat siistikuntoisia. Työterveyslaitoksen mukaan talven ja kesän aikana otettujen sisäilman mikrobinäytteiden tulokset ovat olleet tavanomaisia: mikrobipitoisuudet ovat olleet pieniä, eikä näytteissä ole havaittu kosteusvaurioon viittaavaa mikrobilajistoa. Rakenteista löydetyt pienialaiset ja paikalliset mikrobivauriot eivät ole suorassa ilmayhteydessä huoneilmaan, eivätkä siten heikennä sisäilman laatua.

Selvityksessä havaittiin kuitenkin lievästi koholla olevia kosteuspitoisuuksia yksittäisissä tiloissa lattian muovimaton alla. Lattiamateriaaleissa on todettu paikoin materiaalin kemialliseen vaurioon viittaavia VOC-yhdistepitoisuuksia, joiden määrä sisäilmasta otetuissa näytteissä on kuitenkin pieni. Tätä selittävät tiivis mattopäällyste ja hyvä ilmanvaihto. Näissä tiloissa lattiapinnoitteet vaihdetaan.

Koivuhaassa ryhdytään välittömästi suositeltuihin lattiapinnotteiden vaihtamisiiin tietyissä luokkatiloissa. Työt kestävät pari kuukautta. Koululaisten vanhemmille tiedotetaan tarkemmin paluusta omaan kouluun, kunhan töiden aikataulu on selvillä. Töiden arvioidaan kestävän pari kuukautta.

”...ei ole raportin mukaan todettu sellaisia haitta- ja vaaratekijöitä, jotka aiheuttaisivat tilojen käyttäjille lisääntynyttä sairastumisen vaaraa.

#