maanantai 6.12.2021 | 16:55
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Pääkirjoitus

Kokkola-lehden pääkirjoitus: Ohtakaria pitää saada kehittää

Maria Store
Ke 7.4.2021 klo 10:05 | päivitetty ke 10:05

Lohtajan Ohtakari on ehdottomasti yksi Kokkolan matkailuvalteista - monen kaupunkilaisen ja kauempaa tulevan kesäkohde.

Alueen kehittäminen vaan tuntuu tökkivän (lisää aiheesta sivuilla 6-7). Ohtakarin alueen ranta-asemakaava käsiteltiin valtuustossa alkuvuodesta ja hyväksyttiin yksimielisesti. Kaava mahdollistaa esimerkiksi muutaman uuden mökin rakentamisen ja leirintäpaikan kehittämisen. Se mahdollistaisi myös uuden huoltorakennuksen rakentamisen, joka vähentäisi yksittäisten käymälöiden määrää alueella ja vähentäisi siten niistä aiheutuvia valumaongelmia.

Puolustusvoimat ovat nyt kuitenkin asettuneet uudistusta vastaan. Puolustusvoimat vaatii, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa kaupunginvaltuuston alkuvuodesta tekemän päätöksen ”Ohtakarin ranta-asemakaavan muutoksesta niiltä osin, kun ammuntojen melualueelle on kaavassa osoitettu uusia rakennuspaikkoja”.

Puolustusvoimilla on huoli alueen meluhaittojen vaikutuksista. Ohtakari sijaitsee selkeästi Lohtajan ampumatoiminnan melualueella, jossa melu ylittää 55 desibelin. Puolustusvoimien valituksessa todetaan, että lähtökohtana on, että ulkomelun ohjearvon ylittävälle alueelle ei saa rakentaa esimerkiksi uusia loma-asuntoja tai virkistys- ja leirintäalueita. Rakentaminen lisäisi melualueelle altistuvien määrää. Puolustusvoimilla on myös pelko siitä, että altistuvien määrän lisääntyminen johtaisi ampumamelun rajoittamista koskeviin vaatimuksiin. Se puolestaan vaikuttaisi heidän toimintaansa.

Ymmärrän huolen, mutta tuntuu oudolta, että asia etenee hallinto-oikeuteen tehtävään valitukseen asti, joka saattaa viivästyttää alueen kehittämistä jopa vuosilla.

Kaavaa on valmisteltu useamman vuoden ajan ja Puolustusvoimat on tuonut valmistelun aikana esille oman kantansa. Maalaisjärki sanoo, että asia olisi pitänyt pystyä selvittämään neuvottelupöydässä ilman vuosia kestäviä valitusprosesseja. Puolustusvoimien toiminta otetaan huomioon Ohtakarin nykyisessä käytössä ja uusien rakennusten kohdalla vuokraehdoissa olisi voitu tehdä samoin, toteaa kaupungin yleiskaava-arkkitehtikin toteaa Kokkola-lehden jutussa.

Ohtakaria pitäisi pystyä kehittämään vapaa-ajan ja matkailun näkökulmasta Puolustusvoimien toiminnasta huolimatta. Toivottavasti asialle saadaan pikaisesti ratkaisu. Sosiaalisen median julkaisujen mukaan ainakin puolustusministeriin on jo asian tiimoilta otettu yhteyttä.

maria.store@kokkolalehti.fi

”Puolustusvoimilla on huoli alueen meluhaitoista.

#